طراحی بروشور

بروشور چیست؟

طراحی بروشور

طراحی بروشور با هدف اطلاع رسانی وارائه توضیحات انجام می شود و با توجه به عنوان اصلی آگهی رسانی می کند. بروشورها عموماً در قالب چند لت ارائه می گردد. نحوه چیدمان تصاویر، المان ها و متون باید به گونه ای باشد که مخاطبین را جذب کند.

بروشورها یکی از عوامل تاثیرگذار در محیط های آموزشی و خدماتی است. بروشورها با جذب مخاطبین و ارائه کامل از آنچه در یک مجموعه ارائه می شود این امکان را می دهند که مخاطب بیشتر فکر کند و راحت تر تصمیم گیری نماید.

در طراحی بروشور به عوامل مهمی باید توجه کرد. مجموعه عرفان با توجه به معیارهایی استاندارد از جمله رنگ بندی، تیترهای مناسب، فونت های مناسب و خلاقیت بروشور های حرفه ای و زیبا را به مشتریان خود ارائه می دهد.

Call Now Button