طراحی کارت ویزیت

کارت ویزیت چیست؟

طراحی کارت ویزیت

برای افراد متخصص همواره داشتن یک کارت ویزیت حرفه ای یک دغدغه بزرگ محسوب می شود. یک کارت ویزیت حرفه ای علاوه بر اینکه جایگاه ویژه ای را برای مخاطب ایجاد می کند باعث اعتبار بخشی به مجموعه نیز می گردد.

کارت ویزیت در حقیقت عامل ایجاد ارتباط می باشد و به سبب حمل آسان آن ابزار پایه بازاریابی و تبلیغات تعریف می شود. طراحی کارت ویزیت باید به گونه ای باشد که علاوه بر انتقال اطلاعات کامل از شلوغی زیاد جلوگیری شود فضا خالی باعث می شود اطلاعات راحت تر دیده شود.

مجموعه عرفان امکان طراحی و چاپ انواع کارت ویزیت در ابعاد و متریال های گوناگون را دارا می باشد که با توجه به مجموعه و کارایی آن پیشنهاد می گردد.

Call Now Button