طراحی ست اداری

ست اداری چیست؟

طراحی ست اداری

ست اداری در اصطلاح به مجموعه ای از اوراق اداری شامل سربرگ، پاکت، کارت ویزیت، لیبل، فاکتور و … گفته می شود که برای معرفی و برقراری ارتباط با سایر افراد و مجموعه ها طراحی می گردد. طراحی ست اداری عموماً تلفیقی از هنر، برند و نام یک مجموعه می باشد.

همواره وجود یک ست اداری در یک مجموعه علاوه بر اعتباربخشی سبب تسهیل در کارها و در نهایت برندسازی می گردد. ست اداری تقریباً هر روز بخشی از زندگی ما را تشکیل می دهد و اولین راه تعامل با مصرف کنندگان و مشاغل دیگر است.

مجموعه عرفان براساس نیاز مجموعه، به طراحی ست اداری بصورت کامل و یا بخشی از آن می پردازد تا با استفاده از خلاقیت نام و برند را مطرح سازد.

Call Now Button