طراحی تراکت

تراکت چیست؟

طراحی تراکت

یکی از روش های تبلیغات استفاده از تراکت است. تراکت عموماً در قالب یک برگ در جهت نمایش یک محصول یا خدمات طراحی می گردد. استفاده درست از تصاویر و المان ها و نوشته های تأثیرگذار در طراحی تراکت از اهمیت بسزائی برخوردار است.

تراکت ها برای تبلیغات محلی استفاده می شود و از بازخورد قابل توجهی نیز برخوردار است البته لازم است به زمان و مکان رسیدن تراکت به مخاطبین مورد نظر نیز توجه کرد.

مجموعه عرفان با در نظر گرفتن تمام اصول طراحی تراکت برای داشتن بیشترین جذابیت در کنار نمایش و انتقال اطلاعات تراکت را به نحوی طراحی می نماید که مخاطبین را از فضای ذهنی خود دور کرده و تحت تأثیر خود قرار دهد.

Call Now Button